Rubrika: Blog

 • Evropská rada dává zelenou Směrnici CSDDD

  Evropská rada dává zelenou Směrnici CSDDD

  Evpropská rada dává zelenou směrnici CSDDD: Nový rozměr udržitelnosti a firemní odpovědnosti Evropská unie neustále pracuje na posílení udržitelnosti a sociální odpovědnosti podniků, což se odráží ve vývoji Směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti – Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD, neboli CS3D), která byla schválená Evropskou radou v polovině března. Původně konečný návrh…

 • Studie odhaluje: 46% elektro výrobků neodpovídá EU Směrnici RoHS

  Studie odhaluje: 46% elektro výrobků neodpovídá EU Směrnici RoHS

  Zpráva projektu ECHA REF-10, zveřejněná v prosinci 2023 forem pro výměnu informací o vymáhání práva, odhalila, že 52 % vzorkovaných elektrických produktů na trhu EU nesplňuje soulad s legislativou.  Většinou těchto případů se nesoulad týkal Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v EEZ, neboli Směrnice RoHS (46 %). Příklady nevyhovujících produktů v souvislosti s…

 • Další krok k ochraně životního prostředí ze strany EU: Zákaz úmyslného použití toxické rtuti

  Další krok k ochraně životního prostředí ze strany EU: Zákaz úmyslného použití toxické rtuti

  Evropská komise vítá předběžnou politickou dohodu, která byla dosažena mezi Evropským parlamentem a radou ohledně revize Nařízení o rtuti. Tato dohoda přináší důležité kroky směrem k ochraně lidského zdraví a životního prostředí v EU. Nový právní předpis pomůže EU a jejím členským státům splnit závazky v rámci evropského GreenDealu, strategií pro udržitelnost v oblasti chemických…

 • Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) přidala 5 nových “SVHC” látek na seznam pro případné zahrnutí do přílohy XIV

  Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) přidala 5 nových “SVHC” látek na seznam pro případné zahrnutí do přílohy XIV

  Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) aktualizovala dne 23. ledna 2024 seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV, podle nařízení REACH. Celkem pět chemických látek, označujících se jako „látky vzbuzující mimořádné obavy“ vycházející z anglické zkratky SVHC (Substances of Very High Concern), bylo přidáno na seznam kvůli svým nepříznivým vlastnostem na lidské zdraví a životní…

 • Za poslední čtvrtletí bylo z trhu staženo přes 100 výrobku z důvodu nesouladu se Směrnicí RoHS

  Za poslední čtvrtletí bylo z trhu staženo přes 100 výrobku z důvodu nesouladu se Směrnicí RoHS

  Ve čtvrtém čtvrtletí roku (Q4 2023) bylo dovozcům více než 100 výrobků nařízeno, aby stáhli své výrobky z evropského trhu a to z důvodu nedodržení EU Směrnice RoHS. U několika výrobků byl rovněž zjištěn nesoulad s EU Nařízením REACH a EU Nařízením o o perzistentních organických znečišťujících látkách (POPs). Směrnice RoHS, neboli směrnice o omezení používání…

 • Německý zákon o dodavatelských řetězcích – rozšíření působnosti

  Německý zákon o dodavatelských řetězcích, anglicky German Supply Chain Due Diligence Act, známý též pod zkratkou SCDDA nebo LkSG rozšiřuje svou působnost od 1.1.2024. Zákon klade důraz lidská práva a ochranu životního prostředí v globálních dodavatelských řetězcích. Zavazuje německé společnosti k dodržování lidských práv a ochraně životního prostředí zavedením definovaných povinností náležité péče. Příkladem náležité…

 • PF2024

  PF2024

  Milí Zákazníci, Přátelé a Partneři, Vaše podpora a spolupráce nás inspirují a těšíme se na další společné kroky směrem k udržitelnějšímu a odpovědnějšímu světu. Přejeme Vám klidné a radostné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce 2024. Děkujeme, že jste s námi! S láskou a vděčností, Váš tým Sources-Matter

 • Optimalizace reportingu konfliktních minerálů v rámci ESG

  Optimalizace reportingu konfliktních minerálů v rámci ESG

  Nová cesta v reportingu konfliktních minerálů: RMI (Responsible Mineral Initiative) zveřejnila aktualizovanou šablonu na podávání zpráv v rámci konfliktních minerálů, která má za účel pokrýt požadavky na zodpovědné získávání surovin v širším kontextu, který pokrývá požadavky v rámci dílčích ESG požadavků, které obecně sahají za hranici 3TG, kobaltu a slídy. Pokud se blíže podíváme na…

 • Webinář: Konfliktní minerály – Navigace zákaznickými, právními a ESG požadavky

  Webinář: Konfliktní minerály – Navigace zákaznickými, právními a ESG požadavky

  Co je to CMRT? A proč to po mě ten zákazník zase chce, když to chtěl vloni? A jsou to vlastně Konfliktní minerály? Zveme Vás na náš webinář, který je zdarma, na kterém se ponoříme do světa konfliktních minerálů a prozkoumáme jejich problematiku z různých úhlů pohledů, včetně legislativních předpisů, požadavků zákazníků a a klíčových hledisek ESG reportování v…

 • Konference “Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2024”

  Konference “Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2024”

  Sources-Matter, jako hrdý partner konference Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2024 s podtitulkem – ESG nemine žádnou firmu, buďte připraveni! ESG (Environmental, Social, Governance) a s tím spojená legislativa, jako je například CSRD, Nařízení o Taxonomii, nové Nařízení o bateriích, nebo německý zákon o dodavatelských řetězcích (LkSG), zažívají v poslední době ohromný rozmach. Nesmíme…