Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) přidala 5 nových “SVHC” látek na seznam pro případné zahrnutí do přílohy XIV

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) aktualizovala dne 23. ledna 2024 seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV, podle nařízení REACH. Celkem pět chemických látek, označujících se jako „látky vzbuzující mimořádné obavy“ vycházející z anglické zkratky SVHC (Substances of Very High Concern), bylo přidáno na seznam kvůli svým nepříznivým vlastnostem na lidské zdraví a životní prostředí.

Název chemické látkyDůvod zařazení Příklady využití
2,4,6-tri-tert-butylphenol      Toxické pro reprodukci (Článek 57c)   Persistentní, bioakumulativní a toxické  (PBT) 
(Článek 57d)
Výroba jiných chemických látek, formulace směsí a v palivových produktech.
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenolVelmi persistentní a velmi bioakaumulativní (vPvB) 
(Článek 57e)
Výrobky učené pro péči o ovzduší (vonné spreje, difuzéry, atd.), nátěrové a potahovací hmoty, lepidla a těsnění, maziva a oleje, leštidla a vosky a produkty pro mytí a čištění.
2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-oneToxické pro reprodukci (Článek 57c)Inkousty a tonery, nátěrové a potahovací hmoty.
BumetrizoleVelmi persistentní a velmi bioakaumulativní (vPvB) 
(Článek 57e)
Nátěrové hmoty, lepidla a těsnění, produkty pro mytí a čištění.
Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenolVelmi persistentní a velmi bioakaumulativní (vPvB) 
(Článek 57e)
Lepidla a těsnění, nátěrové a potahovací hmoty, plnidla, tmely, omítky, modelovací hlína, inkousty, tonery a polymery.

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) pro případné zahrnutí do přílohy XIV, aktuálně obsahuje 240 položek. Některé chemické látky na tomto seznamu představují skupinu chemických látek, a celkový počet chemických látek jako takových je reálně vyšší. 

Jaké následky tato legislativní aktualizace přináší?


Uveřejněno

v

od