O nás

Řízení shody výrobků je v organizacích často jednou z nejméně oblíbených oblastí. Jedním z důvodů je fakt, že tato oblast vyžaduje odbornost, legislativní znalosti a sama práce dokáže být velmi časově náročná. Vzhledem k tomu, že ne vždy je možné udržovat v organizaci vlastní administrativní compliance pracovníky, kteří by dokázali zajistit řízení shody výrobků s aktuálně platnou legislativou pro veškeré produktové portfolio, Sources-Matter nabízí řešení, které vám pomůže outsourcovat práci administrátora efektivně kdykoli je potřeba.

Hlavní výhody

Odbornost

Vy se soustředíte na klíčovou agendu řízení shody výrobku a my vám dodáme znalost, pokryjeme veškerou potřebnou administrativu a také vás v případě potřeby připravíme na veškeré legislativní změny.

Efektivita práce

Vy nám předáte seznam svých dodavatelů a my shromáždíme všechna data potřebná pro řízení shody výrobku, provedeme kontrolu věrohodnosti a také zpracujeme konečné prohlášení pro vašeho zákazníka. 

Flexibilita práce

Vy nám řeknete, kdy a na co nás potřebujete, a my vás podpoříme ve vámi stanoveném časovém období.

Finanční úspora

Vy šetříte výdaje spojené s náborem a školením zaměstnanců a my vám připravíme řešení šitá na míru.

Vize

Věříme, že udržitelnost dodavatelských řetězců a zodpovědné získávání surových materiálů je správným krokem pro lepší budoucnost.

Mise

Děláme všechno pro to, abychom přispěli k udržitelnosti dodavatelských řetězců a vždy předčili očekávání naších klientů.

Hodnoty

Pro dosažení maximální transparentosti je naše spolupráce založena na otevřenosti, upřímnosti a neustálém zlepšování.