Platná legislativa

Jaká je platná legislativa týkající se konfliktních minerálů?

1. Dodd-Frank Act section 1502
Dodd-Frankův zákon, sekce 1502 vyžaduje, aby společnosti registrované pod Komisí cenných papírů v USA zveřejňovaly informace o používání cínu, wolframu, tantalu a zlata (konfliktní minerály – 3TG) ve svých výrobcích a určovaly, zda jsou získávány etickým způsobem.

Tento zákon je v platnosti od 21. června 2010. České společnosti mohou být ovlivněny přímo, nebo také v mnoha případech nepřímo a to za předpokladu, že dodávají své produkty obsahující konfliktní minerály do některé z přímo ovlivněných společností (legislativni požadavek se poté mění na požadavek zákazníka, který je mimo jiné důležitý pro udržení obchodních vztahů). 

2. EU Regulation for Union importers of 3TG
EU Nařízení (EU) 2017/871, o povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro dovozce cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata (konfliktní minerály) pocházejícího z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí (tzv. CAHRA země).

Tento zákon je v platnosti od 1. ledna 2021. České společnosti mohou být ovlivněny v případě, že jsou dovozci unijní dovozci 3TG (Cínu, Tantalu, Wolframu nebo Zlata).

3. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 
EU Směrnice, o podávání zpráv podniků o udržitelnosti, která vyžaduje, aby společnosti zveřejňovaly informace o otázkách udržitelnosti a také poskytovat zprávy auditované třetí stranou, které popisují, jak tyto otázky ovlivňují jejich podnikání a to se zaměřením sociální aspekty (konfliktní minerály) a aspekty životního prostředí.

Směrnice Evropské unie vstoupila platnost 5. ledna 2023 a je závazná pro všechny členské státy EU, a tedy také společnosti které splňují kritéria rozsahu této směrnice.

4. German Supply Chain Due Diligence Act
Německý zákon o dodavatelských řetězcích, německy (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) LkSG, vyžaduje, aby společnosti plnily povinnosti náležité péče ve svých přímých a nepřímých dodavatelských řetězcích ve vztahu k lidským právům (konfliktní minerály) a environmentálním rizikům.

Tento německý zákon je v platnosti od ledna 2023 a může být přímo závazný pro české společnosti v případě, že je členem nadnárodní společnosti s hlavním sídlem / pobočkou v Německu, ale zároveň také přímo závazný v případě, kdy je česká společnost dodavatelem přímo ovlivněných společností.

5. Ostatní
Některé další evropské země, jako například Francie, Nizozemsko a Norsko, již přijaly zákony týkající se povinností v dodavatelském řetězci, transparentnosti podnikání a otázek souvisejících s lidskými právy, které jsou rovněž, byť v některých případech nepřímo, spojeny s problematikou konfliktních minerálů.

Rádi vás podpoříme s výkladem těchto regulačních požadavků a samozřejmě také se s nastavením správných procesů pro dodržování předpisů v souvislosti s požadavky na konfliktními minerály.