Optimalizace reportingu konfliktních minerálů v rámci ESG

Nová cesta v reportingu konfliktních minerálů: RMI (Responsible Mineral Initiative) zveřejnila aktualizovanou šablonu na podávání zpráv v rámci konfliktních minerálů, která má za účel pokrýt požadavky na zodpovědné získávání surovin v širším kontextu, který pokrývá požadavky v rámci dílčích ESG požadavků, které obecně sahají za hranici 3TG, kobaltu a slídy.

Pokud se blíže podíváme na podávání informací a sběr dat v rámci problematiky konfliktních minerálů, světová organizace RMI aktuálně odkazuje na 3 platné šablony, které by měly společnosti používat:

1. CMRT – Conflict Mineral Reporting Template

Šablona pro podávání zpráv o konfliktních minerálech označovaných jako 3TG (Tin, Tantal, Tungsten and Gold) – český Cín, Tantal a Wolfram a Zlato. Tato šablona je historicky nejstarší šablonou pro sběr informací o konfliktních minerálech.

Nejčastěji využívaná v rámci plnění zákaznických či přímých legislativních požadavků na konfliktní minerály v rámci evropského Nařízení 2017/821, o povinnostech náležité péče v dodavatelském řetězci pro dovozce 3TG, či zákona Dodd-Frank Act. Dále využívána a rovněž požadována v rámci zákaznických či dílčích ESG požadavků. Aktuální verze je 6.31, zveřejněná v květnu 2023.

2. EMRT – Extended Mineral Reporting Template

Takzvaná rozšířená šablona pro podávání zpráv o minerálech. Tato šablona nahrazuje původní šablonu označovanou jako CRT – Cobalt Reporting Template, která se mimo kobalt zaměřuje také na reportování o Slídě (ang. Mica). Aktuální verze je této šablony je 1.2, z května letošního roku.

Tato šablona se nepoužívá v rámci splnění přímých legislativních požadavků uvedených výše (EU Nařízení, Dodd-Frankův zákon), nicméně je požadovaná zákazníky, kteří rozšiřují své povinnosti na dodavatelské řetězce v rámci zodpovědného získávání surovin. Tato šablona se dále uplatní při plnění nepřímých legislativních požadavků v rámci dílčích částí ESG.

3. PRT – Pilot Reporting Template

Pilotní šablona pro podávání zpráv (PRT) je standardizovaná šablona pro podávání zpráv, která slouží ke shromažďování informací o minerálech, na které se nevztahuje šablona pro podávání zpráv o konfliktních minerálech (CMRT) ani rozšířená šablona pro podávání zpráv o minerálech (EMRT). Aktuální verze je této šablony je 1.1, zveřejněná v říjnu tohoto roku.

Tato šablona se rovněž nepoužívá v rámci splnění přímých legislativních požadavků uvedených výše (EU Nařízení, Dodd-Frankuv zákon), nicméně se uplatňuje právě pro plnění zákaznických či ESG požadavků a má za účel pokrýt minerály na které se nevztahují předešlé specifické šablony, čímž zastřešuje požadavky sociální a (environmentální) požadavky v rámci ESG.

Příkladem legislativních ESG požadavků, je Směrnice EU, o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD), Německý zákon o dodavatelských řetězcích (LkSG, též SCDDA), Nařízení o Bateriích 2023/1542, či připravující se Směrnice EU, o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD, též CS3D).

Požadavky na environmentální, sociální a správní odpovědnost nejsou relevantní pouze pro samotné společnosti, ale významně ovlivňují celé dodavatelské řetězce. Trend k implementaci ESG strategií a odpovědného chování v dodavatelských řetězcích již není pouze výsledkem legislativních předpisů nebo požadavků zákazníků. Tento tlak čím dál více přichází také ze strany investorů, či konečných zákazníků.

Společnost Sources-Matter nabízí komplexní podporu při implementaci ESG principů do dodavatelských řetězců, v rámci problematiky konfliktních minerálů a environmentální legislativy. Naše řešení umožňují efektivní reporting a poskytují vám nástroje pro transparentní sdílení informací se zákazníky.


Uveřejněno

v

od