Německý zákon o dodavatelských řetězcích – rozšíření působnosti

Německý zákon o dodavatelských řetězcích, anglicky German Supply Chain Due Diligence Act, známý též pod zkratkou SCDDA nebo LkSG rozšiřuje svou působnost od 1.1.2024.

Zákon klade důraz lidská práva a ochranu životního prostředí v globálních dodavatelských řetězcích. Zavazuje německé společnosti k dodržování lidských práv a ochraně životního prostředí zavedením definovaných povinností náležité péče. Příkladem náležité péče v oblasti lidských práv je například zodpovědné získávání surových materiálu – Konfliktní minerály nebo co se životního prostředí týče, řízení chemických látek ve výrobcích – REACH, RoHS a SCIP.

Jak tento zákon ovlivňuje české společnosti?

Tyto povinnosti se vztahují na vlastní oblast podnikání, na jednání smluvního partnera a na jednání dalších (nepřímých) dodavatelů. To znamená, že odpovědnost společností již nekončí u bran jejich vlastního závodu, ale rozšiřuje se na celý dodavatelský řetězec.

Působnost německého zákona o dodavatelských řetězcích:

  • Od 1.1.2023 platí pro německé společnosti, které mají alespoň 3 000 zaměstnanců.
  • Nově od 1.1.2024 platí pro německé společnosti mající alespoň 1 000 zaměstnanců.

Společnosti musí nejprve identifikovat, vyhodnotit a stanovit priority rizik ve svých dodavatelských řetězcích. Na základě výsledků bude zveřejněno politické prohlášení a budou přijata opatření k zamezení nebo minimalizaci porušování lidských práv a poškozování životního prostředí. Zákon stanoví, která preventivní a nápravná opatření jsou nezbytná. Mezi další povinnosti patří také zřízení kanálů pro podávání stížností pro osoby v dodavatelských řetězcích a pravidelné podávání zpráv o řízení dodavatelských řetězců.

Z toho mají prospěch lidé v dodavatelských řetězcích, podniky a také spotřebitelé. Cílem je udržitelnější výroba a s tím spojené udržitelnější řízení dodavatelských řetězců, které nemají nepříznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí.

Rádi vám pomůžeme s náležitou péči v rámci vašich dodavatelských řetězců!

📢 Sledujte nás na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sources-matter

📢 Kontaktujte nás: https://sources-matter.com/contact


Uveřejněno

v

od