Konfliktní minerály

Co jsou konfliktní minerály?

Konfliktní Minerály jsou kovy a nerosty pocházející z politicky nestabilních oblastí, které jsou často přímo spojeny s konflikty, kde operují ozbrojené skupiny. Sama těžba těchto minerálů je provázena porušováním lidských práv, nepřijatelnými pracovními podmínkami, násilím na ženách, nucenou dětskou prací a dalšími nepřijatelnými dopady.

Jaké jsou hlavní konfliktní minerály?

Mezi hlavní konfliktní minerály patří nerosty kasiterit (zdroj cínu), coltan (zdroj tantalu), wolframit (zdroj wolframu), a zlaté rudy. V angličtině jsou konfliktní minerály často označovány zkratkou 3TG (Tin, Tantalum, Tungsten, Gold). 

Je však nutno poznamenat, že v poslední době to nejsou jen 3TG minerály, které vzbuzují obavy – stále větší důraz se začíná klást také na kobalt a slídu (angl. Cobalt a Mica), a další neméně důležité minerály.

What are the main conflict minerals?

The main conflict minerals include the minerals cassiterite (source of tin), coltan (source of tantalum), wolframite (source of tungsten), and gold ores. In English, conflict minerals are often abbreviated as 3TG (Tin, Tantalum, Tungsten, Gold).

It should be noted, however, that it is not only the 3TG minerals that have recently become of concern – increasing emphasis is also being placed on Cobalt and Mica, and other equally important minerals.

Untitled (297 × 210mm) (8)
Konfliktní minerály & ESG

“Konfliktní minerály” již nejsou pouze regulační povinností spadajících pod sekci 1502 amerického Dodd-Frankova zákona nebo Nařízení (EU) 2017/821, týkajících se 3TG. Konfliktní minerály jsou rovněž součástí sociálních aspektů tzv. ESG požadavků (Environmental, Social, Governance).

Untitled (297 × 210mm) (8)
Konfliktní minerály & Due Diligence

Požadavky na transparentnost dodavatelského řetězce a podávání zpráv o náležité péči (due diligence) na téma Konfliktní minerály již není dáno pouze legislativními předpisy, nicméně je také očekáváno ze strany zákazníků a investorů. Důkladný proces náležité péče se považuje za klíčový pro získaní zakázek.

Untitled (297 × 210mm) (8)
Jak vám můžeme pomoci?

Správně nastavená náležitá péče (due diligence) v oblasti Konfliktních minerálů se významně prolíná do interních i externích (komunikace v dodavatelském řetězci) procesů společnosti. Tyto postupy vyžadují zdroje, čas a odborné znalosti. Zkušení odborníci ze společnosti Sources-Matter vám pomůžou zodpovědět všechny otázky.

previous arrow
next arrow

Jaká je legislativa konfliktních minerálů?

Konfliktní minerály a ESG?

Pro splnění stále rostoucích ESG (Environmental, Social & Governance) požadavků v rámci dodavatelských řetězců je problematika konfliktních minerálů jedním z klíčových požadavků z hlediska sociálních aspektů, v rámci této legislativy:

EU Směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD, též CS3D) je další z předpisů ukládajících povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci. Tato směrnice se právě připravuje, a zatím nevstoupila v platnost.

Nedostatečná transparentnost v rámci dodavatelského řetězce a špatně nastavené procesy náležité péče mohou mít za následek:

  • Nepříznivý dopad na lidské zdraví
  • Právní následky, pokuty a sankce
  • Ztrátu přístupu na trh a stažení výrobků z trhu
  • Ztrátu zákazníků a investorů
  • Poškození jména společnosti a značky
  • Finanční újmu spojenou s odvodem zaměstnanců od jejich primární práce kvůli řešení těchto problémů
  • Nízký ESG rating (např. v rámci hodnocení EcoVadis)