Konference “Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2024”

Sources-Matter, jako hrdý partner konference Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2024 s podtitulkem – ESG nemine žádnou firmu, buďte připraveni!

ESG (Environmental, Social, Governance) a s tím spojená legislativa, jako je například CSRD, Nařízení o Taxonomii, nové Nařízení o bateriích, nebo německý zákon o dodavatelských řetězcích (LkSG), zažívají v poslední době ohromný rozmach. Nesmíme však zapomínat na jiné, již exitující enviromentalni regulace, jako jsou například Nařízení REACH, či Směrnice RoHS, které také mají významný dopad na podnikovou odpovědnost.

ESG a s tím související legislativní předpisy jsou důležitými tématy pro současné podniky. Být připraven na tyto výzvy je nezbytné pro udržitelnost a dlouhodobý úspěch. Konference “Povinností v Podnikové Ekologii v roce 2024” je ideální příležitostí, kde se můžete dozvědět více o těchto tématech, a kde můžeme být vaším průvodcem. Buďte připraveni na budoucnost a připojte se k nám na této inspirativní události.

Většina těchto regulací se prolíná do celého dodavatelského řetězce. Harmonizace těchto požadavků a efektivní komunikace s dodavateli představují klíčové faktory pro úspěšné zvládání této problematiky. Zajištění udržitelnosti je obdivuhodné, ale jak efektivně zorganizovat všechna tato data v rámci dodavatelského řetězce?

Naše společnost Sources-Matter nabízí outsourcing administrativních služeb, a to nejen v oblasti konfliktních minerálů. Těšíme se na osobní setkání na konferenci a rádi vám pomůžeme s interpretací požadavků a zodpovíme veškeré případné dotazy.

Datum a místo konání akce: 21.11.2023, Praha

Přihlášky a plný program konference najdete zde: https://www.enviprofi.cz/povinnosti-v-podnikove-ekologii-v-roce-2024-productskenvi23/?


Uveřejněno

v

od