Štítek: ESG reporting

 • Evropská rada dává zelenou Směrnici CSDDD

  Evropská rada dává zelenou Směrnici CSDDD

  Evpropská rada dává zelenou směrnici CSDDD: Nový rozměr udržitelnosti a firemní odpovědnosti Evropská unie neustále pracuje na posílení udržitelnosti a sociální odpovědnosti podniků, což se odráží ve vývoji Směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti – Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD, neboli CS3D), která byla schválená Evropskou radou v polovině března. Původně konečný návrh…

 • Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) přidala 5 nových “SVHC” látek na seznam pro případné zahrnutí do přílohy XIV

  Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) přidala 5 nových “SVHC” látek na seznam pro případné zahrnutí do přílohy XIV

  Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) aktualizovala dne 23. ledna 2024 seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV, podle nařízení REACH. Celkem pět chemických látek, označujících se jako „látky vzbuzující mimořádné obavy“ vycházející z anglické zkratky SVHC (Substances of Very High Concern), bylo přidáno na seznam kvůli svým nepříznivým vlastnostem na lidské zdraví a životní…

 • Optimalizace reportingu konfliktních minerálů v rámci ESG

  Optimalizace reportingu konfliktních minerálů v rámci ESG

  Nová cesta v reportingu konfliktních minerálů: RMI (Responsible Mineral Initiative) zveřejnila aktualizovanou šablonu na podávání zpráv v rámci konfliktních minerálů, která má za účel pokrýt požadavky na zodpovědné získávání surovin v širším kontextu, který pokrývá požadavky v rámci dílčích ESG požadavků, které obecně sahají za hranici 3TG, kobaltu a slídy. Pokud se blíže podíváme na…

 • Webinář: Konfliktní minerály – Navigace zákaznickými, právními a ESG požadavky

  Webinář: Konfliktní minerály – Navigace zákaznickými, právními a ESG požadavky

  Co je to CMRT? A proč to po mě ten zákazník zase chce, když to chtěl vloni? A jsou to vlastně Konfliktní minerály? Zveme Vás na náš webinář, který je zdarma, na kterém se ponoříme do světa konfliktních minerálů a prozkoumáme jejich problematiku z různých úhlů pohledů, včetně legislativních předpisů, požadavků zákazníků a a klíčových hledisek ESG reportování v…

 • Konference “Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2024”

  Konference “Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2024”

  Sources-Matter, jako hrdý partner konference Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2024 s podtitulkem – ESG nemine žádnou firmu, buďte připraveni! ESG (Environmental, Social, Governance) a s tím spojená legislativa, jako je například CSRD, Nařízení o Taxonomii, nové Nařízení o bateriích, nebo německý zákon o dodavatelských řetězcích (LkSG), zažívají v poslední době ohromný rozmach. Nesmíme…

 • Nové nařízení o bateriích

  Nové nařízení o bateriích

  Nové nařízení o bateriích udává, že společnosti musí pamatovat na povinnosti náležité péče. Konkrétně na identifikaci, prevenci a řešení sociálních a environmentálních rizik spojených se získáváním, zpracováním a obchodováním se surovinami. Mezi hlavní suroviny obsažené v bateriích patří mimo jiné kobalt. Extended Minerals Reporting Template – EMRT je standardizovaná šablona pro podávání zpráv vyvinutá Responsible…

 • Podávání zpráv o udržitelnosti

  Podávání zpráv o udržitelnosti

  Na začátku srpna přijala Evropská komise první evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti. Tyto standardy se týkají podávání zpráv o udržitelnosti, ve vztahu k tzv. ESG (Environmental, Social, Governance) požadavkům. Cílem zajistit velmi vysokou míru interoperability mezi globálními standardy a standardy EU, čímž se ma zabránit dvojímu zveřejňování zpráv ze strany společností. Tyto standardy…