CSDDD a LkSG v praxi: Etické řízení dodavatelských řetězců

Zveme vás na druhý ročník konference zaměřené na podnikovou ekologii a udržitelnost. Letošní ročník přinese poutavé příklady z praxe v oblastech ESG, uhlíkové stopy a zelené energetiky. Zajímavosti z průmyslové ekologie se budou týkat aktuálních témat jako odpadové hospodářství, chemické látky a směsi, baterie a přeprava nebezpečných věcí.

Konference je určena pro podnikové ekology, poradenské firmy v oblasti ekologie, manažery odpovědné za ISO 14 001, ředitelům a managementu podniku, kteří podporují ekologickou strategii, ESG konzultantům a dalším odborníkům z oblasti udržitelnosti.

Hlavní témata zahrnují podnikovou ekologii a její vlivy, praktické dopady udržitelnosti a ESG na podniky, ESG reporting, uhlíkovou stopu, využití zelené energetiky, otázky cirkulární ekonomiky a mnoho dalších. Na konferenci vystoupí renomovaní poradci, auditoři ISO a odborníci ze státní správy.

V rámci našeho příspěvku se zaměříme na téma “CSDDD a LkSG v praxi: Etické řízení dodavatelských řetězců”, kde se budeme věnovat sociálním aspektům ESG v rámci řízení dodavatelských řetězců a jejich udržitelnosti.

Naše prezentace objasní role legislativních rámců směrnice CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) a zákona LkSG (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz), zaměřených na problematiku konfliktních minerálů. Vysvětlíme, jak efektivně začlenit etické principy do každodenních operací a rozhodovacích procesů v dodavatelských řetězcích. Dále probereme význam udržitelného řízení dodavatelských řetězců v globálním kontextu a jak sociální aspekty ESG mohou pozitivně ovlivnit reputaci a dlouhodobý úspěch vaší firmy.

Přidejte se k nám a získejte cenné informace a inspiraci pro další rozvoj vaší profesní kariéry v oblasti ekologie a udržitelnosti. Těšíme se na vaši účast!